Cumartesi, Haziran 22, 2024

Neden İzin Verir?

Acı çekme gerçeği günah ile kirletilmiş bir dünyada varolmaya devam etmektedir. Hatta inanlılar acı, hastalık, yaşlanma ve ölümü tecrübe etmekte ve sıkça kazaya uğramakta veya başkalarının günahlarının kurbanı durumuna düşer. Bu şeyler hepimize tanıdık gelir ve tümünün günah ile bağlantısı vardır.

Fakat inanlıların acı çekmesinin bir diğer nedeni daha vardır: Mesih’le birliktelik.

Tanrı ;bu birliktelik ile,Mesih’in çektiği acıların benzerlerine sahip olma ayrıcalığını bize verdi – doğru olanı yapma uğruna çekilen acılar.

Doğruluk uğruna acı çekmek, normal Hristiyan yaşamının bir parçasıdır. Acıyı uzaklaştırmak değil acının varlığı kurtuluşumuzun garantisidir. Kutsal Yazılar aslında bizim denenmelerle karşılaşmaya hazır olmamızı söyler

”Sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği, size garip bir şey oluyormuş gibi garipsemeyin.” 1. Petrus 4:12

Acı çekme vaadiyle birlikte, Tanrı bize huzurunu ve son bir ödül vaat etmesine minnettar kalırız. Bu çok değerli gerçeklerden dolayı – inanlı olmayana tamamen umutsuzluk olarak görünen – ümitle karşılık verebilirsiniz.

Denenmeler geldiğinde uygun şekilde yanıtlayabilmeniz için prensiplerin listesini biraraya getirdik. Doğru yanıt imanınızın içtenliğini kanıtlayacak ve Tanrı’nın lütfunun sizin aracılığınızla görünmesine fırsat verecektir.

Peygamber Yeramya şöyle yazdı: “RAB’bin sevgisi hiç tükenmez, Merhameti asla son bulmaz; Her sabah tazelenir onlar, Sadakatin büyüktür” Ağıtlar 3:22-23. Tanrı’nın şefkati asla bitmez veya eskimez; tükenmez ve sürekli yenilenir. Geçtiğiniz acılar ne olursa olsun, gerçek değişmez.

Birinci Korintliler 10:13 “Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır” vaadini verir. Dayanabilirsiniz çünkü Tanrı size kaldıramayacağızdan daha fazlasını vermeyeceğini vaat etti. Sizin onun üstesinden gelmenizi istiyor ve sizin altında ezileceğiniz herhangi bir denenme ile karşılaşmanıza izin vermez.

Hiçbir inanlı mükemmel değildir ve göksel Baba’nın onları disiplin etmesine ve eğitmesine ihtiyacı vardır. O sadık bir şekilde, her gerçek çocuğunun kutsal olması için disiplin altından geçmesini sağlar.İbraniler 12:6  “Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder, Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır.” Bu gerçek Yeni Antlaşma’ya özgü değildir; Yasa’nın Tekrarı 8:5 “Tanrınız RAB’bin, çocuğunu eğiten bir baba gibi, sizi nasıl eğittiğini anlayın”.

Tanrı’nın disiplinine nasıl yanıt vermelisiniz? Seven göksel Baba’nız sizde çalıştığı için O’na şükran ile boyun eğmeliyiz. Bu işten dolayı cesaretsizliğe ve kızgınlığa kapılmamakta kararlı olun .Tanrı sizi daha etkin kılmak ve meyve vermeniz için yaşamınızı buduyor. İsa Mesih bize “Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler” Yuhanna 15:2.

Tanrı sizin neye ihtiyacınız olduğu ve ne kadar başa çıkabileceğinizi bilir, ve sizin imanınızı sağlamlaştırmak ve çevrenizdekilere onu göstermek için size denenmeler gönderir. O’nun lütfunun gücünün bir örneği olmanız için sizi lütfuyla seçti. O’nun lütfu “sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır”. Ümitsiz, huzursuz, ölüm korkusu ve tamamen boşlukta yaşayan bir dünyada, sizin denenmelerde dayanmanız Tanrı’nın yaşadığının ve görkemle çalışmakta olduğunun tanıklığıdır.

 

Yoğun acıların ortasında dayanmanız, ümitsiz dünyaya gerçek ümidin bir tanıklığını sağlar. Karşılaştığınız denenmeler ne kadar yoğun olursa olsun, size daima sevindiren cennet ümidine sahipsiniz. Tanrı’ya inanan ve O’nun Sözüne güvenen biri için, Mesih’i bilmenin görkemli harikasıyla karşılaştırılmaya değmeyen acı ve ölüm gerçeği bir hazinedir.

Pavlus bunu şöyle onayladı, “Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez” Romalılar 8:18.

Eğer bir denenmeden,zorluktan geçiyorsanız, sizin çevrenizdekilere gerçek sevinç örneği olmanız için ruhsal durumunuzun görkemli şekilde görünmesi için dua edin.Yakup 1:2-4,12.

”Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab’bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.”


 

 

Sizi, O’nu kişisel olarak tanımanız için yarattı.

Tanrı, kalbinizdeki özlemi gidermek, sizin yaşamınızın temeli olmak istiyor. Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?