Perşembe, Haziran 20, 2024

Neden Ölmek Zorundaydı?

“Günah. İnsanlar arasında bölünmeye neden olan ve bizi Tanrı’dan ayıran engel.”

Eğer insanlar eylemlerinden sorumluysa ve günah işliyorlarsa, Tanrı insanların yaptıklarının hesabını vermesi yerine neden onları kurtarıyor?

Tanrı sevgidir ve yaşam verendir. Tanrı insanları O’nunla ruhsal ve ilişkisel olarak bağlantılı olmaları için yarattı. Ama insanoğlu Tanrı’nın isteğine karşı çıkarak günah işlemeyi seçti ve bu nedenle Tanrı’dan, yani yaşamın kaynağından koptu. Günah bir kuşaktan diğerine tıpkı bir virüs gibi aktarıldı, tüm insanlığa yayıldı, insanları hem Tanrı’dan hem de birbirlerinden ayırdı.

Tanrı peygamberleri aracılığıyla konuşarak O’nun yolunda yürümeleri için insanlara yeni  buyruklar ve fırsatlar verdi, insanlar her seferinde başarısız oldular.

Günahın ücreti bizi Tanrı’dan ayırdığı için ölümdür. Tanrı’nin adaleti kusursuz olduğundan insanların günahlarını öylece görmezden gelemez ya da bağışlayamaz.

Tanrı kutsal ve adildir. Ödün vermez doğası gereği günah yargılamalı ve cezalandırmalıdır.

O halde Tanrı’nın bağışlamasını kazanmak ve yargıdan kaçınmak bize bağlı olmaz mı?

Sorun insanların Tanrı’nın buyruklarını yerine getirememesidir. Günahsız yaşayamayız, ve kendimizi temize çıkaramayız.

Görünüşe göre mahvolmaya mâhkumuz. Ancak Tanrı yarattıklarının ölmesini arzulamaz.

O merhametli ve sevgi doludur, ve O’nunla birlikte bol yaşama kavuşarak yenilenmemizi ister.

İbrahim’le başlayıp yüzyıllar boyunca diğer peygamberler aracılığıyla devam ederek:

Tanrı, insanlığın günahının bedelini ödeyecek Kurtarıcı’yı gönderme tasarısını parça parça açıkladı. Kurtarıcı Mesih İsa’dır.

Gökteki yücelik makamını bırakarak yeryüzüne indi, insan biçimi aldı, ve bizim asla başaramayacağımız günahsız yaşamı sürdü. Sonra Mesih İsa günahlarımızı isteyerek üzerine aldı ve hepimiz için ilk ve son kez ölüm cezasına katlandı.

Ama ölüm O’nu tutamadı. Mesih İsa ölümü ve günahı alt ederek mezardan dirildi. Bu sayede bize Tanrı’yla yeni bir ilişki kurma fırsatı sağladı. Tanrı bizi sever ve biz kendimizi kurtarmaktan aciz olduğumuz için, Mesih İsa bizi günahtan ve ölümden özgür kıldı, öyle ki kurtulalım ve sonsuzlarca O’nunla birlikte yaşayalım.

Şimdi Tanrı’yla yenilenmiş ilişkinin sağladığı özgürlüğü tatmamız için Mesih İsa’nın bizim için sunduğu kurbanı kabul etmeliyiz.


 

Seyrettiğiniz bu kısa film ya da Kutsal Kitap hakkında birileriyle konuşmak mı istiyorsunuz, sorularınız mı var?
Lütfen bu formu kullanın:

Bize Ulaşın

Enable javascript in your browser if this form does not load.

 

Gizlilik Antlaşması:

Kayıt esnasında bize vermiş olduğunuz ad, e-posta adresi vs. bilgiler bizim açımızdan gizli bilgi olarak kabul edilip, gizlilik anlaşması ile koruma altındadır ve kesinlikle 3. şahıs veya kurumlarla asla paylaşılmaz.