Salı, Temmuz 16, 2024

Tanrı Nasıl Biridir?-1

Tevrat’ın ilk kitabının birinci bölümünün ilk ayetinde şu cümleyi okuruz: “Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı.” (Yaratılış 1:1) Bu ayette, üzerinde düşünmemiz gereken bir konu mevcuttur. Tanrı, yeri ve göğü yaratmadan önce ne vardı? Dünya var olmadan önce ne vardı? Kutsal Yazılar bize Tanrı’nın dışında hiç bir şeyin var olmadığını gösterirler. Ayet bu nedenle, “Başlangıçta Tanrı…” cümlesi ile başlar. Görebildiğimiz ve dokunabildiğimiz her şey bir başlangıca sahiptir.

Böylece, çok çok uzun zaman önce, yerin, göğün, okyanusların ve ağaçların bulunmadığı bir zaman vardı. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yaratmadan önce, güneş, ay ve yıldızlar yoktu. Başlangıçta, insanlar ya da melekler yoktu. Bugün bizim bildiğimiz hiç bir şeyin var olmadığı bir zaman vardı –Tanrı’nın dışında hiç bir şeyin var olmadığı bir zaman. Kutsal Yazıların ilk kitabının ilk ayetinde, “Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı” cümlesini okumamızın nedeni budur.

Kutsal Yazılar şöyle demezler: “Başlangıçta Tanrı ve melekler” ya da “Başlangıçta Tanrı ve insanlar” hayır, Kutsal Yazılar bize yalnızca şöyle der: “Başlangıçta Tanrı..” Başlangıçta, henüz hiç bir şey var olmadığında, melekler ya da insanlar var olmadan önce.. yaşayan yalnızca tek Biri vardı. Bu biri, Tanrı’dır!

Dünyamızda bazı kişiler şöyle der: “Tanrı’yı göremiyorum, bu yüzden Tanrı yoktur. ”Tanrı’nın var olduğunu inkar eden bu kişilere birkaç soru sormak isteriz. Hiç, bir atom gördünüz mü? Ya da içinize çektiğiniz oksijeni? Rüzgarı gördünüz mü? Rüzgarı göremezsiniz, ama yine de rüzgarın var olduğunu bilirsiniz, çünkü rüzgarın yaptıklarını görebilirsiniz. Rüzgarın hareket ettirdiği ağaçları görebilirsiniz, ama rüzgarın kendisini hiç kimse göremez. Rüzgarı elinizde tutamazsınız, ama onun serinletici esintisini hissedebilirsiniz.

Aynı durum Tanrı için de geçerlidir. Tanrı’yı göremeyiz, çünkü Tanrı insan gözü ile görülemez. Ama yine de, Tanrı’nın var olduğunu biliriz, çünkü Tanrı’nın yarattıklarını görürüz. Kutsal Yazılar şöyle der: “Tanrı’nın görünmeyen nitelikleri – sonsuz gücü ve Tanrılığı – dünya yaratılalı beri O’nun yaptıkları ile anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle, özürleri yoktur.” (Romalılar 1:20)

Tevrat’ın ilk ayetinden öğrenebileceğimiz bir başka konu ise şudur: Tanrı’nın başlangıcı yoktur. Tanrı, başlangıçta yaratılmadı. Tanrı, Sonsuzluğun Rabbi’dir. Burada yeryüzünde bildiğimiz ve gördüğümüz her şey bir başlangıca sahipti. Ama Tanrı’nın başlangıcı yoktu. O’nun orijini yoktur. O’nun eşi benzeri yoktur. Başlangıçta var olan yalnız O’ydu. O’nu hiç
kimse dünyaya getirmedi. O’nu hiç kimse yaratmadı ve O Kendini yaratmadı. Kutsal Yazılarda, “Başlangıçta Tanrı “cümlesinin okumamızın nedeni budur. Yalnızca O’nun başlangıcı yoktur. O, her zaman var Olan ve sonsuza kadar Yaşayan’dır. O’nun adı Rab’dir  Sonsuz Olan O, bugün nasılsa, dün de aynıydı. Dün nasılsa, O, sonsuza kadar yine aynı olacak. Tanrı asla değişmez.


 

 

Sizi, O’nu kişisel olarak tanımanız için yarattı.

Tanrı, kalbinizdeki özlemi gidermek, sizin yaşamınızın temeli olmak istiyor. Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?