Pazartesi, Haziran 24, 2024

Tanrı Nasıl Biridir?-2

“Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı ” diyen bu ayetten öğrenebileceğimiz bir başka şey daha vardır; o da şudur: Tanrı büyüktür! Her şeyi yaratan Tanrı, her şeyden ve herkesten daha büyüktür. O, Yaratılışın Rabbidir.

Eşi benzeri yoktur. Tanrı, dünyadaki her şeyden, okyanustan, rüzgardan, güneşten ve yıldızlardan daha büyüktür. Tüm ruhlardan ve insanlardan daha bilge ve daha güçlüdür. O, sonsuza kadar yüceliğe layıktır! Nasıl bir evi inşa eden kişi, o evden daha önemliyse, Tanrı da her şeyden üstündür, çünkü her şeyi O yarattı. Tanrı büyüktür! O, Kendi gücü aracılığı ile yaşar. Hiç bir şeye bağımlı değildir. Hiç kimseye bağımlı değildir. Tanrı her şeyden daha büyüktür. O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. O, En Yüce Olan’dır!
Biz insanların ihtiyaçları pek çoktur.

Her gün soluk almamız, uyumamız, yememiz ve içmemiz gerekir. Güneşe, yağmura, yiyecek ve suya, giysilere ve içinde yaşayacağımız bir eve, babaya ve anneye, dostlara ve paraya ve daha başka pek çok şeye ihtiyaç duyarız. İhtiyaçlarımız ne kadar da çoktur! Ancak, her şeyi yaratan Tanrı’nın hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. O, acıkmaz ve susamaz. Hiç bir zaman yorulmaz. İnsanlar gibi bir bedene sahip değildir. O’nun sınırları yoktur. O’nun sonu yoktur. O, Sonsuz Tanrı’dır. O, Her Şeye Gücü Yeten’dir.

Şimdi önemli bir soru ile karşı karşıyayız. Eğer Tanrı bir insan gibi değilse ve bizlerinki gibi bir bedeni yoksa, Tanrı nasıldır? Kutsal yazılar bu soruya çok açık bir yanıt ile karşılık verirler. Ayet şöyle der: “Tanrı ruhtur. Ve O’na tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.” (Yuhanna 4:24) Tanrı nasıldır? Tanrı, ruhtur. İnsan beden ve ruhtur, ama Tanrı yalnızca ruhtur. Tanrı’nın Ruhu’nun hiçbir sınırı yoktur. O, her yerdedir. Tanrı, her şeyin ve herkesin üstündedir. O, her şeyi doldurur. Her şeyi görür. Tanrı için gece ve gündüz aynıdır. Eğer odanızda saklanıyorsanız, Tanrı oradadır ve sizi görür. Tanrı her şeyi bilir. O, düşüncelerinizi ve yüreğinizin niyetlerini bilir. Tanrı büyüktür!

O zaman Tanrı nasıl Biri’dir?  Tanrı hiç kimseye benzemez. Tanrı Tanrı’dır ve eşi ve benzeri yoktur. Kutsal Yazılarda Tanrı’nın yüzlerce ve yüzlerce ismi vardır. O, Rab’dir. En Yüce Olan. Her Şeye Gücü Yeten. Yaratıcı. Yaşam Önderi. Işık. Adil Olan.Kutsal Olan. Merhametli Olan. Sevgi Tanrısı. O, diri ve gerçek Tanrı’dır!

Başlangıçta yeri ve göğü yaratan Tanrı, gerçekten Büyük Olan’dır. Kutsal Yazılar O’nun hakkında şöyle yazar: “Tanrı’nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O’nun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! Her şeyin kaynağı O’dur; her şey O’nun aracılığı ile ve O’nun için var oldu. O’na sonsuza dek yücelik olsun! Amin.” (Romalılar 11:33, 36) “Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiç bir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı! Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun! Amin.” (1.Timoteos 6:15, 16)

“Tanrı ruhtur. O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.” (Yuhanna 4:24)

 


 

 

Sizi, O’nu kişisel olarak tanımanız için yarattı.

Tanrı, kalbinizdeki özlemi gidermek, sizin yaşamınızın temeli olmak istiyor. Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?